Ontstaan

Ontstaan Corso Algemeen:

Het Corso zoals we dat nu kennen begon in die tijd met een optocht van versierde boerenwagen 1905 namen een aantal inwoners van Vollenhove, een rustig stadje aan de oever van de Zuiderzee, het initiatief voor het oprichten van de VVVV.

Zij wilden de bevolking een alternatief bieden voor de jaarlijkse kermis, die veelal uitmondde in overmatig drankgebruik en de daarmee gepaard gaande ongeregeldheden. De feestelijkheden, die op de toenmalige Koninginnedag werden gehouden, omvatten volksspelen en groots opgezette drama's waar vrijwel de hele bevolking aan kon deelnemen.

In de vijftiger jaren ontstond het huidige corso, in het begin allerlei allegorische voorstellingen op boerenwagens. Het huidige corso omvat vrijwel uitsluitend praalwagens die zijn opgesierd met pompoendahlia's, soms wel meer dan honderdduizend per praalwagen.

De laatste jaren worden de wagens meer en meer omgeven door een decor van muziek en figuranten, uiteraard passend bij het thema van de wagen.

De stoet praalwagens wordt afgewisseld door muziekkorpsen, afkomstig uit heel Nederland en zorgvuldig geselecteerd uit de hoogste kwaliteitsklassen.

Voor meer informatie/foto's over het Corso Vollenhove verwijzen u graag naar: www.corsovollenhove.nl

Ontstaan Fulnaho:

Wagenbouwersgroep Fulnaho is in 2008 opgericht door een groep jongeren die elk weekend mekaar treft in het uigaansleven van Vollenhove,maar ook bij andere (sport)verenigingen binnen Vollenhove. De groep van ongeveer 12 personen is uitgegroeid naar een ledenaantal van ruim 40 personen.

De 1e vergaderingen waren een feit en inmiddels mag Fulnaho zich tot een "vereniging" benoemen.

Hoezo de naam Wagenbouwersgroep Fulnaho:

Vollenhove werd in het jaar 944 (44e jaar in de 10e eeuw volgens de christelijke telling) al vermeld als Fulnaho.

Ook kende Vollenhove eerder 2 sportverenigingen, namelijk Sportvereniging Vollenhove (voetbal en volleybal) en Voetbalvereniging Fulnaho.

Daarom leek het ons een goed idee om de naam "Fulnaho" weer nieuw leven in te blazen.

Terug naar homepage

Onze vrienden